SD Negeri 005 Petapahan Jaya

Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar – Riau

KBM

  Bahan Pelatihan kurikulum
  Bahan Tayang Powerpoint SD
  BUKU GURU DAN SISWA KUR13
  Handout
  kisi-kisi materi PLPG
  Modul SD
  PERMENDIKBUD KURIKULUM 2013
  RPP SD HASIL RAYON 134
  Silabus dan KD SD
  silabus SD
  SKENARIO PLPG SD
  Video tayangan SD
  Kurikulum 2013 Lengkap.rar

 

Iklan